ทดลองเปิดให้บริการ Learning space 24 ชั่วโมง

สำนักวิทยบริการ จะเริ่มทดลองเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง Learning space ณ บริเวณชั้น 3 อาคารข้อมูลท้องถิ่น ในวันที่ 26 กันยายน 2565  นี้ พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อขยายการให้บริการและสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ยังมีบางส่วนที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สะดวก คือ

1.อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) และระบบกล้องวงจรปิด 

2. กำหนดให้พื้นที่นี้เป็น Green Zone ที่จะควบคุมระบบปรับอากาศให้เปิดได้ในเฉพาะในช่วงเวลา 10.00-22.00 น. เท่านั้น

สำนักวิทยบริการต้องขออภัยในความไม่สะดวกต่าง ๆ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย เรากำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนและทำให้ดีที่สุดเพื่อผู้ใช้บริการทุกท่าน