ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่อยู่ เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

แฟกซ์ : 045-353-145
อีเมล์ : library@ubu.ac.th