การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

วิเคราะห์สถิติการให้บริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ  2559 - 2561

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (analyze-surachai.pdf)วิเคราะห์สถิติการให้บริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาสุรชัย ศรีใส511 kB2019-03-12 07:102019-03-12 07:10

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - 349kfz

  0 Like Short URL:
 • Guest - rcxel2

  0 Like Short URL:
 • Guest - lily167

  Thank you for providing such useful information. I've been having trouble coming up with many questions about this topic. I'll stick with you! play wordle game free

  0 Like Short URL:
 • Guest - Laydi

  Who Are Ya? is a football-themed Wordle that you can play in your browser on the website Missing11.com. Nerdle is a version of the famous word-guessing game Wordle that uses numbers instead of letters. Here, you have six chances to guess equations instead of words. But the game's hints can still be hard to figure out.

  0 Like Short URL:
 • Guest - carwyn

  wordle website, one of the most attractive and attractive online word guessing game websites today. You can participate in every game available on this site all day if you like.

  0 Like Short URL:
 • Guest - Angel Dream

  In spirituality, the 411 angel number twin flame is all about forgiveness. Especially if you dream of losing phone or another device.

  0 Like Short URL:
 • Guest - Affirmation

  I encourage you to use affirmations by positivityandme.com.

  0 Like Short URL:
 • Guest - หแหแหแ

  lsm99 สมัคร เพียงไม่กี่ขั้นตอน ผ่านระบบออโต้ที่ทันสมัย บนเว็บ lsm65

  0 Like Short URL:
 • Guest - SueLynch

  Super day and time is spent for the hoisting of the chunks. The patterns of the Analyst Day are ensured for the challenges. The outing is firm for the fixtures for the top of the turns for the things in this ambit.

  0 Like Short URL:
 • Guest - James Core

  Wordle Nyt is a popular word-guessing game that has taken the internet by storm. Created by Jonathan Feinberg, the Wordle NY Times game is available on the New York Times website. Wordle challenges players to guess a hidden five-letter word within six guesses. Each guess provides feedback on the letters that are correct and in the correct position or correct but in the wrong position. Wordle can be played for free online at the official website, and can be accessed on any device with internet access and a web browser.

  0 Like Short URL:
Joomla Template by Joomla51.com