การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

การจัดทำมัลติมีเดียเพื่อประกอบการเรียนการสอน

คู่มือการใช้งานโปรแกรม  Adobe  Captivate  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือประกอบการพัฒนางานหรือพัฒนาตนเองด้วยโปรแกรม  Adobe  Captivate  เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน  เนื้อหาจะมีขั้นตอนวิธีทำโดยมีภาพประกอบและคำอธิบาย

โปรแกรม  Adobe  Captivate  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับสร้างสื่อการเรียนการสอน  สามารถสร้างสื่อได้หลากหลาย  เหมาะสำหรับครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่จะพัฒนาสื่อในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น

คลิกอ่านรายละเอียด

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com