การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

ขั้นตอนการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ทางเคเบิลทีวีสำนักวิทยบริการ

ด้วยโปรแกรมมัลติมีเดีย

 

โดย.....

นายเสถียร  พระใหญ่

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     ตามงานพัฒนาตนเองหรือพัฒนางาน  ในข้อตกลงที่ 2/2560 ได้กำหนดให้บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในสายวิชาชีพในการพัฒนางาน จึงเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การตัดต่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรมมัลติมิเดีย ที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา  จึงได้นำความรู้ที่ได้รับจากอบรมมาพัฒนางานทางด้านเคเบิลทีวีของสำนักวิทยบริการ โดยได้มีการจัดทำขั้นตอนวิธีการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม SONY VEGAS PRO 14 ดังรายระเอียดในเอกสารแนบด้านล่างนี้

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (aody-article-1.pdf)ขั้นตอนการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมมัลติมีเดียเสถียร พระใหญ่2241 kB2017-09-18 08:542017-09-18 08:55

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com