การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

         เนื่องจากการผลิตสื่อวีดิทัศน์ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จากระบบ SD ขนาดภาพ 4:3 ในระบบเทป และถูกพัฒนาเป็นระบบ Nonlinear Editing โดยการตัดต่อข้อมูลไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ในช่วงแรกรูปแบบไฟล์.AVI และ.MOV ทั้งระบบ PC และ Mac โดยการใช้โปรแกรมในการออกแบบ และผลิตสื่อ มีข้อจำกัดกับรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่สามารถสนับสนุนโปรแกรมไม่ครอบคลุม ระบบไฟล์ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ไฟล์.MP4 , H.264 , ในรูปแบบที่เผยแพร่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น คลิปภาพเคลื่อนไหวจาก Youtube, Facebook และจากแหล่งอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้สามารถนำคลิปดังกล่าว มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับการผลิตสื่อของงานวีดิทัศน์ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ICT601 เรื่องการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฏาคม 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจากความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ สามารถนำมาพัฒนางานและแก้ไขปัญหาจากการผลิตงานได้เป็นอย่างดี และขอสรุปการใช้งานโปรแกรม Vegas Pro V.14 เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจต่อไป

                                                    ชาญชัย  บุญคุ้ม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (report-training.pdf)รายงานผลการอบรม ICT การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมมัลติมีเดียชาญชัย บุญคุ้ม1965 kB2017-08-29 06:582017-08-29 06:58

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com