การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

Open Broadcaster Software Studio หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า OBS เป็นโปรแกรมฟรีที่ต้องติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้ผู้สอนที่ต้องการบันทึกวิดีโอการสอนหรือสอนออนไลน์ สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น โดยการใช้ OBS ทำ ให้ไม่จำเป็นต้องจ้างทีมผลิต (production) หรือเข้าผลิตในสตูดิโอขนาดใหญ่ ในการถ่ายวิดีโอเพื่อสอน

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Open  Broadcaster Software 01+02.pdf)Open Broadcaster Software 01+02.pdfธวัชชัย พันธ์จำปา11158 kB2021-03-09 02:032021-03-09 02:03
Comment (2769) Hits: 17817

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (PRStudio Room.pdf)PRStudio Room.pdfชาญชัย บุญคุ้ม1011 kB2020-04-23 05:372020-04-23 05:37
Comment (5041) Hits: 21124

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (OBS studioOAR_lek.pdf)OBS studioOAR_lek.pdfชาญชัย บุญคุ้ม6445 kB2020-04-16 03:092020-04-16 03:09
Comment (3961) Hits: 16388

           

            การผลิตรายการวีดิทัศน์ เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งต้องมีผู้นำที่มีหน้าที่รับผิดชอบ มีความสามารถในการวางแผนดำเนินการและตัดสินใจได้ดี ในฐานะผู้กำกับรายการ เพราะผู้กำกับรายการจะทำหน้าที่ในการพัฒนาแนวทางดำเนินรายการด้านเทคนิคการผลิต และด้านความคิดสร้างสรรค์การผลิต ตลอดจนถึงการลงมือการผลิต โดยให้คำปรึกษาหารือ แนะนำตลอดรายการ ตั้งแต่ขั้นประชุมก่อนการวางแผนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายของการลำดับภาพ และการถ่ายทอดออกอากาศ

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (v.1.pdf)v.1.pdfธนาชัย โสภามี1895 kB2020-03-23 08:432020-03-23 08:43
Comment (2119) Hits: 11640

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (aoddy-0363.pdf)การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเสถียร พระใหญ่634 kB2020-03-09 09:232020-03-09 09:24
Comment (2536) Hits: 6883

uction (ผลิตสื่อการเรียนการสอน LMS)

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (aod-lms.pdf)aod-lms.pdfอดิศักดิ์ กิจแสวง799 kB2020-03-09 09:002020-03-09 09:00
Comment (2804) Hits: 8230
Joomla Template by Joomla51.com