การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดคณะ และสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สามารถสรุปแนวปฏิบัติที่ดี แบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1.  การให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ พบปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ 

1.1  นักศึกษาหรือสมาชิกที่มาใช้บริการไม่พกบัตรนักศึกษาเพื่อยืนยันตัวตน

แนวปฏิบัติที่ดี

-  ให้นักศึกษาที่ต้องการยืมทรัพยากรสารนเทศแต่ไม่พกบัตรไปหาสมาชิกห้องสมุดที่มีบัตรสมาชิกมายืมแทน ทั้งนี้ ผู้ที่มายืมให้ต้องรับผิดชอบในทรัพยากรสารนิเทศนั้น ๆ

-  ให้นักศึกษาหรือสมาชิกที่ต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศแต่ไม่ได้พกบัตรยืนยันตนเองด้วยการกรอกรหัสนักศึกษาหรือรหัสสมาชิกในระบบ และให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการยืมคืนตรวจสอบกับรูปถ่ายในฐานข้อมูลอีกครั้งว่าตรงกันหรือไม่

1.2  การต่ออายุสมาชิกที่สำนักวิทยบริการเพียงจุดเดียว 

แนวปฏิบัติที่ดี 

เปิดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดต่ออายุสมาชิกให้นักศึกษาของคณะตนเองได้ ทั้งนี้ ต้องมีการอัพเดทข้อมูลสมาชิก เช่น E-mail Address และ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุให้ทราบด้วยว่าการต่ออายุภาคการศึกษาที่เท่าไร ปีการศึกษาใด ใครเป็นผู้ต่ออายุสมาชิก ในส่วนของการสมัครสมาชิกห้องสมุด ให้ผู้ใช้บริการมาสมัครสมาชิกที่สำนักวิทยบริการเพียงจุดเดียว

1.3  การคืนทรัพยากรสารสนเทศ ต้องการให้คืนได้ทุกจุด ทุกคณะ

แนวปฏิบัติที่ดี

ให้นำประเด็นหารือที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก เนื่องจากปัญหาคืองานสารบรรณของแต่ละคณะไม่ยอมรับส่งทรัพยากรสารสนเทศ และให้ผู้ใช้บริการนำส่งยังห้องสมุดเจ้าของทรัพยากรด้วยตัวเอง ยืมที่ไหนส่งที่นั่น

 

2.  การให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ปัญหาที่พบคือ

2.1  เว็บไซต์สำนักวิทยบริการล่ม ทำให้ไม่สามารถสืบค้น Web OPAC ได้

แนวปฏิบัติที่ดี

-  ใช้ระบบในการสืบค้นหรือหากระบบล่มด้วยให้ใช้เว็บไซต์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อ

สืบค้นทรัพยากรและเทียบเคียงเลขเรียกหนังสือเพื่อเป็นแนวทางในการหาหนังสือเล่มที่ใช่หรือใกล้เคียงที่สุด

 

3.  บริการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ

3.1  นางสาวนุจรินทร์  ภูธา ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการ แจ้งเพื่อทราบ การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านเครือข่าย PULINET (EDS)

3.2  การรับชำระค่าปรับค้างส่งหนังสือ สำนักวิทยบริการ แจ้งเพื่อทราบว่า ในอนาคตอันใกล้ มหาวิทยาลัยจะมีการให้บริการชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต 

3.3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบถึงการบริการพิมพ์เอกสาร (ปริ้น) ด้วยตัวเองโดยใช้ระบบหยอดเหรียญ 

3.4  คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งเพื่อทราบว่าคณะเภสัชศาสตร์ มีบริการสแกนเอกสาร โดยผู้ใช้บริการสามารถสแกนและส่งเมล์ข้อมูลที่สแกนได้โดยสามารถทำได้ด้วยตนเอง 

 

4.  ปัญหาในการให้บริการ

4.1  การยืมหนังสือ กรณีการยืมต่อออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้บริการหนังสือค้างส่ง จำนวน 1 เล่ม  แต่ทำให้ไม่สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ โดยระบบจะล็อคการยืมต่อของเล่มอื่นๆ ด้วย

4.2  ระบบ Walai AutoLIB ยังไม่เสถียร หลุดบ่อย  และการประมวลผลล่าช้า ทำให้ผู้ใช้บริการต้องเสียเวลาในการใช้

บริการนาน

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
 • I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. Bu qtair restaurant menu price

  0 Like Short URL:
 • Guest - Genegomez955

  There is a portal for Dollar General employees, often known as the DGME site. To access schedules, employee benefits, W-2 forms, payrolls, and many other services, any retail shop employee may check in to their accounts on this site. An employee ID that enables access to this website is provided to new employees at their employer. However, not everyone feels comfortable using these websites and may need assistance. If so, the following sections will help you fully understand this gateway. dgme

  0 Like Short URL:
 • Guest - Joerdan

  Gift cards are a common gift that individuals give to their friends on special occasions to brighten their day. It saves a lot of time and effort to already have the "perfect gift" in mind for family and friends. You may manage your gift card with MyBalanceNow's assistance. MyBalanceNow

  0 Like Short URL:
 • Guest - Joerdan

  Before allowing a customer inside, every Food Lion location does a careful sequence of tests to make sure they aren't infected by the virus. But as soon as you enter, the whole store will be accessible to you! In every category, you may choose from a range of brands. There will be a sizable section set up for all types of foodstuffs. Additionally, you may get bread items, pharmaceuticals, beer, wine, and milk products. Talktofoodlion.com

  0 Like Short URL:
 • Guest - Joerdan

  Is there anything that might be done better? What do you think of their business, merchandise, personnel, and servicesTalktofoodlion.com

  0 Like Short URL:
 • Guest - Joerdan

  With this service, they hope to raise the level of quality they offer while also learning more about what customers want when they go to a store. TalktoStopandShop.com

  0 Like Short URL:
 • Guest - Joerdan

  But why should a consumer make an extra effort to complete the TalkToStopAndShop.com survey? First of all, you DON'T need to make an extra effort. Simply complete your normal shopping at your neighborhood Stop & Shop, pay the bill, collect the receipt, and look for a special survey code (typically towards the bottom). If so, you can easily provide your comments by visiting the official TalkToStopAndShop website.

  0 Like Short URL:
 • Guest - Joerdan

  Wendy's wants to gather honest customer reviews and your priceless concerns about Wendy's restaurants based on your most recent visit by completing our talktowendys customer review survey. Talktowendy.com

  0 Like Short URL:
 • Guest - svcsc

  เปิดตัวอย่างเป็นทางการ กับ lsm99th,lsm99 ระบบออโต้ใหม่ล่าสุด ทันสมัยที่สุด ในasis ที่ lsm65

  0 Like Short URL:
 • Guest - svcscs

  lsm99 ทางเข้า หากท่านหากเว็บ แทงบอลออนไลน์ คลิ๊ก s65win

  0 Like Short URL:
Joomla Template by Joomla51.com