การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

          จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร หัวข้อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปเทคนิค/แนวปฏิบัติ ด้านการบริการ ดังนี้

1.ด้านบุคลากร

1.1.การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

1.2 พูดจาสุภาพ

1.3 ยิ้มแย้มเป็นกันเอง ไหว้ทั้งก่อนและหลัง

1.4 ตรงต่อเวลา

1.5 ใจเย็น มีเมตตา

1.6 มีความซื่อสัตย์

1.7 มีทัศนคติที่ดี

1.8 พร้อมให้บริการ

1.9 มีความรู้ความเข้าใจ/ทักษะ ในบริบทขององค์กร

1.10 สร้างแบร์น/แอมบาสเดอร์ (พนักงานต้อนรับ)

1.11 บริการตรงจุด

1.12 อบรมการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการ

1.13 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

1.14 ให้คำแนะนำ หรือแก้ไขปัญหาได้

1.15 ให้ความสำคัญกับผู้มารับบริการมากกว่ากระบวนการ

1.16 มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ

 

2.ด้านสถานที่/อุปกรณ์

2.1 มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

2.2 พื้นที่ให้บริการสะดวก สะอาด เรียบร้อย และเพียงพอ

2.3 สถานที่ให้บริการเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

2.4 อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน

2.5 มีปุ่มเรียกเจ้าหน้าที่ผ่าน Application line

2.6 มีระบบแนะนำสำนักวิทยบริการ (Navigator)

 

3.ด้านการบริหารจัดการ

3.1 ระบบ Online

3.2 One stop service

3.3 สร้างแบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ

3.4 ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน

3.5 ระบบสืบค้นที่ทันสมัยรวดเร็ว walia Aoto lib

3.6 ลดขั้นตอน

3.7 ช่องทางการบริการ

 

3.8 มีกลุ่มให้คำปรึกษาเฉพาะทางผ่าน Social ซึ่งทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว แก้ปัญหาได้ทันท่วงที

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (km cafe.pdf)km cafe.pdfขนิษฐา จูมลี141 kB2018-04-25 03:252018-04-25 03:25

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com