การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากร หัวข้อ "เทคนิคการบริการที่มีประสิทธิภาพ" ณ ห้องบริการ 24 ชั่วโมง สำนักวิทยบริการ 

 

 

 

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com