การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

จากที่ได้เข้าร่วม รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมพัฒนาผู้ประเมินห้องสมุดสีเขียว

ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานนโยบายและแผน ขอสรุปผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้ประเมินห้องสมุดสีเขียว ดังนี้

1.       - ขั้นตอนและวิธีการตรวจประเมิน

-          ส่งรายงานผลการประเมินตนเองต่อฝ่ายเลขานุการ

-          ฝ่ายเลขานุการประสานแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน จำนวน 3 ท่าน

หน่วยงานผู้รับตรวจรับผิดชอบเรื่องค่าที่พัก ค่าเดินทาง สำหรับคณะผู้ตรวจประเมิน

-          คณะผู้ตรวจลงตรวจสอบพื้นที่จริง โดยดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน

o   ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานตามมาตรฐานในแต่ละหมวด

o   สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหมวด

o   ตรวจสถานที่จริง

-          การตรวจประเมินผู้ตรวจจะใช้ดุลยพินิจตรวจตามบริบทของหน่วยงาน หากคะแนนไม่ผ่าน (ไม่ถึง 60 คะแนน) สามารถกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข หรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติมได้

 

-          คณะผู้ตรวจประเมินสรุปและส่งผลการประเมินไปยังสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาผลและออกไปรับรองผลการตรวจประเมิน

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (green library.pdf)green library.pdfขนิษฐา จูมลี566 kB2018-07-11 06:302018-07-11 06:30

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com