การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

×

แจ้งให้ทราบ

ไม่สามารถรัน: /var/qmail/bin/sendmail

ไม่สามารถรัน: /var/qmail/bin/sendmail

ขั้นตอนการเข้าไปเขียนบทความในเว็บ  Blog  KM  การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดย  นางปุชนีย์   อินทะนา

 1.  เข้าสู่หน้าเว็บ  การจัดการความรู้  http:www.oar.ubu.ac.th/km  ตรงหัวข้อ  Login Form  พิมพ์  Username  และ  Password  ที่ทำการสมัครไว้  (และผู้ดูแลระบบได้ทำการปลดล๊อคแล้วจึงจะเข้าใช้งานได้)  จากนั้นกดปุ่ม  "เข้าสู่ระบบ"  หรือกด  Enter  เพื่อเข้าทำงานในระบบ

2.  เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ  ซึ่งจะมีรายละเอียดตรงหัวข้อ  Login Form  ที่แสดงชื่อของคนที่  Login  เข้ามา  และหัวข้อ  เมนูสำหรับสมาชิก  ที่มีทั้งหมด  3  เมนู  คือ  Your  Profile, Submit an Article, Submit a Weblink  โดยแต่ละเมนูมีการทำงานต่าง ๆ ดังนี้  เมนู  Your Profile  จะเป็นรายละเอียดข้อมูลของ  user  ที่สามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้  เมนู  Submit an Article  จะเป็นการเข้าไปเขียนบทความ  และเมนู  Submit a Weblink  เป็นการเพิ่มรูปภาพเพื่อแทรกเว็บลิงค์ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

3.  การสร้างบทความ  (Article)  ใหม่  ทำได้โดยคลิกที่หัวข้อ  Submit  an  Article”  ปรากฏหน้าจอสำหรับป้อนข้อมูลดังภาพ  ที่แท็ปเมนู  "เนื้อหา"  ทำการป้อนข้อมูลตรงช่อง  "ชื่อ"  จะเป็นชื่อบทความ  และตรงพื้นที่ว่างจะเป็นเนื้อหาของบทความ  และถ้าต้องการแทรกรูปภาพ  ให้เลือกไอคอนด้านล่างที่ชื่อ  "ใส่รูปภาพ"  หรือถ้าต้องการแนบไฟล์ข้อมูล  ให้เลือกไอคอนด้านล่างที่ชื่อ  "Add attachment"  และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ปรากฏได้ตามต้องการ  เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม  "บันทึก"

 4.  ที่แท็ปเมนู  "เผยแพร่"  

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com