การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

ขั้นตอนการลงทะเบียนเว็บ  Blog  KM  การจัดการความรู้  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดย  นางปุชนีย์   อินทะนา

1.  เข้าหน้าเว็บ  การจัดการความรู้  http://www.oar.ubu.ac.th/km  ดูที่หัวข้อ  Login  Form  จากนั้นคลิกตรง  “สมัครสมาชิก >

2.  เข้าสู่หน้าจอการป้อนข้อมูลเพื่อสมัครเป็นสมาชิก  มีทั้งหมด  2  ส่วนคือ  "สมัครสมาชิก"  และ  "ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก"  ในส่วน  "สมัครสมาชิก"  ให้ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง  ส่วน  "ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก"  ใส่ครบหรือไม่ครบก็ได้  จากนั้นคลิกปุ่ม  "สมัครสมาชิก"

 

3.  เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  ให้กดปุ่ม  "สมัครสมาชิก"  เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ  และหลังจากกดปุ่ม  "สมัครสมาชิก"  เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือนปกติ  จากนั้นรอให้ผู้ดูแลระบบทำการปลดล๊อคให้เพื่อเข้าใช้งานได้

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com