การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

การเข้าหน้าเว็บ  Blog  KM  การจัดการความรู้  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

URL : http://www.oar.ubu.ac.th/km

โดย  นางปุชนีย์   อินทะนา

1.  เข้าได้จากเว็บสำนักวิทยบริการ  โดยพิมพ์  URL  :  www.oar.ubu.ac.th

2.  คลิกเลือกเมนู  “เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ”

3.  คลิกเลือกไอคอนภาพ   

 4.  เข้าได้โดยตรงที่  URL  :  www.oar.ubu.ac.th/km  เข้าสู่หน้าเว็บ  การจัดการความรู้  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com