การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

การเข้าหน้าเว็บ  Blog  KM  การจัดการความรู้  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

URL : http://www.oar.ubu.ac.th/km

โดย  นางปุชนีย์   อินทะนา

1.  เข้าได้จากเว็บสำนักวิทยบริการ  โดยพิมพ์  URL  :  www.oar.ubu.ac.th

2.  คลิกเลือกเมนู  “เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ”

3.  คลิกเลือกไอคอนภาพ   

 4.  เข้าได้โดยตรงที่  URL  :  www.oar.ubu.ac.th/km  เข้าสู่หน้าเว็บ  การจัดการความรู้  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - AlexJuvion

  Very well design website for IT learners who also visit Elite Assignment for getting top quality university coursework help by following proper guidance with affordable rates. Thus, I like to forward this content to them and see what they say about it.

  0 Like Short URL:
 • Guest - friday night funkin

  Thank you for the opportunity to comment. Everyone needs the opportunity to speak out and express their opinion. And it needs to be done on an ongoing basis. Ideally, of course, talk with a specialist, but someone is not yet ready for this.  friday night funkin

  0 Like Short URL:
 • Guest - peter parker

  this website is more interesting than any other site that i have ever surf  word search

  0 Like Short URL:
 • Guest - laura lorde

  บทที่1 เครื่องมือการจัดการความรู้( KNOWLEDGE MANAGEMENT TOOLS ) shell shockers . ... active learning ภายในชั้นเรียนของนักศึกษา ในคาบเรียนวิชา KMที่มีการแลกเปลี่ยน.

  0 Like Short URL:
 • Guest - jackjohnsonpo

  that's very interesting information to share, I read more articles, thank you for sharing io games

  0 Like Short URL:
 • Guest - Sana Han

  With the stumble guys mobile cloud, you can play Stumble Guys: Multiplayer Royale for nothing online. In Kitka Games' massively multiplayer knockout action game Stumble Guys, there can be only one victor.

  0 Like Short URL:
 • Guest - Tom Hiddleston

  Very a great post. I have absorbed a lot of useful wordle and interesting information, thank you for sharing it.

  0 Like Short URL:
 • Guest - KieraBryant

  it was nice to know that Academic Resource Center now going to use technology to connect work, store data and effective coordination.

  Kiera,
  Is your resume suitable for get you a job? Take best resume review services from the Resume Folks and boost your chance to get a job.

  0 Like Short URL:
 • Guest - Alex

  Thanks for sharing resources to Knowledge Management Office of Academic Resources Ubon Ratchathani University.
  Alex,
  Connected with assignment writers who are well qualified to provide assignment help Leeds at Quality Assignment.

  0 Like Short URL:
 • Guest - Fake SB Dunk Shoes

  Firstly, the colourway automatically convinces us that the pair is worth trying. Secondly, the sleek design never gets old, and we must have these in our collection to make our lives better! For example, Best Nike SB Dunk Replicas Website.

  0 Like Short URL:
Joomla Template by Joomla51.com