การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

 

 

     สำนักวิทยบริการ ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร  สำนักวิทยบริการ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย คือนักศึกษา ผู้รับบริการ ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ และบุคลากร เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบริการของสำนักวิทยบริการ จากนั้น สำนักวิทยบริการ ได้จัดทำร่างแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ และต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุผลให้ผู้ศึกษาต้องการที่ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์พ.ศ. 2559-2561 ของสำนักวิทยบริการ โดยประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบว่า สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้หรือไม่ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้มากน้อยอย่างไร ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการ (อยู่ในระหว่างจัดทำบทที่ 4-5) 

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Report strategy 59-61.pdf)Report strategy 59-61.pdfขนิษฐา จูมลี177 kB2020-03-24 08:232020-03-24 08:23

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Guest - dex aydien

  "Bubble Games offer endless entertainment, harking back to arcade classics like 'Bubble Bobble.' From simple pixel art to today's smartphone wonders, they're a perfect blend of nostalgia and modern gaming." bubble games

  0 Like Short URL:
 • Guest - dex aydien

  I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well! ufabet

  0 Like Short URL:
 • Guest - dex aydien

  "Your Gateway to Unbeatable Deals: Amazing GPrice Stores! Our ingenious AMAZON DEALS tracker sweeps through countless products, revealing the most irresistible bargains. Embrace the art of savvy shopping and unlock savings like never before!" Footwear

  0 Like Short URL:
 • Guest - dex aydien

  "Your Gateway to Unbeatable Deals: Amazing GPrice Stores! Our ingenious AMAZON DEALS tracker sweeps through countless products, revealing the most irresistible bargains. Embrace the art of savvy shopping and unlock savings like never before!" Footwear

  0 Like Short URL:
 • Guest - dex aydien

  "Your Gateway to Unbeatable Deals: Amazing GPrice Stores! Our ingenious AMAZON DEALS tracker sweeps through countless products, revealing the most irresistible bargains. Embrace the art of savvy shopping and unlock savings like never before!" Footwear

  0 Like Short URL:
 • Guest - dex aydien

  Remarkable article, it is particularly useful! I quietly began in this, and I'm becoming more acquainted with it better! Delights, keep doing more and extra impressive! securespend com

  0 Like Short URL:
 • Guest - Aliya

  Thank you for the significant data on this extraordinary subject and for anticipating more extraordinary posts. You rock for partaking in this magnificence article with me. I'm feeling a debt of gratitude without a doubt! Anticipating another extraordinary article. Best of luck to the creator! The very bestTamil Sex ||
  Suhagrat Kaise Manai Jaati hai||
  Telegram Adult Channels||
  Top 10 Indian Pornstars||
  Ullu Actresses Sexy Images||

  0 Like Short URL:
 • Guest - dex aydien

  Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work. สล็อต

  0 Like Short URL:
 • Guest - betz3win

  Get free bonus 100% New online slots game Online slot betting This game is very good <a href='https://betz3win.com/'>สล็อต แตกง่าย</a>

  0 Like Short URL:
 • Guest - jiss

  Great post but I was wondering if you could write a little more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Thanks in advance! отивам тук

  0 Like Short URL:
Joomla Template by Joomla51.com