การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (คู่มือการการใช้โปรแกรม Open  Broadcaster Software.pdf)คู่มือการการใช้โปรแกรม Open Broadcaster Software.pdfธวัชชัย พันธ์จำปา371 kB2021-03-08 02:442021-03-08 02:44
Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน การเงิน สำนักวิทยบริการ.pdf)ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน การเงิน สำนักวิทยบริการ.pdfอุษา ผูกพันธ์3274 kB2019-09-30 06:342019-09-30 06:34
Comment (3731) Hits: 17379

   

 

   สำนักงานเลขานุการ จัดทำคลังข้อมูล เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ ผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

- งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย งานธุรการ งานบุคคล

- งานคลังและพัสดุ ประกอบด้วย งานการเงิน และงานพัสดุ

- งานแผนงบประมาณและสารสนเทศ 

   พัฒนาระบบโดย คุณปุชนีย์ อินทะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ และถ่ายทอดให้กับบุคลากร สำนักงานเลขานุการ เพื่อบันทึกข้อมูลในคลังข้อมูล ตามลิงค์ 

    

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (maunual.pdf)maunual.pdfขนิษฐา จูมลี428 kB2019-03-21 08:062019-03-21 08:06
Comment (951) Hits: 7012

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (3.2 manualadmin.pdf)คู่มือผู้ดูแลระบบวริชาวรรณ คำมุลตรี2531 kB2019-09-30 02:462019-10-01 02:14

 

   

   ตามที่สำนักวิทยบริการ กำหนด ประเด็นความรู้  หัวข้อ "การพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ" วัตถุประสงค์ : ปรับปรุง พัฒนา การให้บริการของสำนักวิทยบริการ   

ประโยชน์ที่รับ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็น : ผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการ และได้นำแนวปฏิบัติมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

     **สรุปผลการประเมินตาม วัตถุประสงค์ของประเด็นการจัดการความรู้คือ ปรับปรุง พัฒนา การให้บริการของสำนักวิทยบริการ  ผลการดำเนินงาน ทั้ง 3 ฝ่ายมีการปรับปรุง พัฒนา ด้านบุคลากร สถานที่และอุปกรณ์ตามแผนการดำเนินงาน และมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หลังการปรับปรุงการ ดังนี้

 

-ด้านบุคลากร สำนักงานเลขา อยู่ระหว่างการประเมินความพึงพอใจ / ฝ่ายหอสมุด ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย ระดับ 4.44/ฝ่ายเทคโนฯ เฉลี่ย ระดับ 4.96

-ด้านสถานที่/อุปกรณ์  สำนักงานเลขา อยู่ระหว่างการประเมินความพึงพอใจ / ฝ่ายหอสมุด ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย ระดับ 4.58/ฝ่ายเทคโนฯ เฉลี่ย ระดับ 4.86

**สรุปผลประเมินตาม ประโยชน์ที่ได้รับ ของประเด็นการจัดการความรู้ คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น ผลการดำเนินงาน ทั้ง 3 ฝ่ายมีการปรับปรุง พัฒนา การให้บริการตามแผนการดำเนินงานและมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หลังการปรับปรุง ดังนี้

-ด้านการให้บริการ สำนักงานเลขา อยู่ระหว่างการประเมินความพึงพอใจ / ฝ่ายหอสมุด ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย ระดับ 4.57/ฝ่ายเทคโนฯ เฉลี่ย ระดับ 4.85

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 

 

 

 

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (KM Practice.pdf)KM Practice.pdfขนิษฐา จูมลี208 kB2018-09-20 08:382018-09-20 08:38
Comment (2209) Hits: 20306
Joomla Template by Joomla51.com