การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

 

   

   ตามที่สำนักวิทยบริการ กำหนด ประเด็นความรู้  หัวข้อ "การพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ" วัตถุประสงค์ : ปรับปรุง พัฒนา การให้บริการของสำนักวิทยบริการ   

ประโยชน์ที่รับ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็น : ผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการ และได้นำแนวปฏิบัติมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

     **สรุปผลการประเมินตาม วัตถุประสงค์ของประเด็นการจัดการความรู้คือ ปรับปรุง พัฒนา การให้บริการของสำนักวิทยบริการ  ผลการดำเนินงาน ทั้ง 3 ฝ่ายมีการปรับปรุง พัฒนา ด้านบุคลากร สถานที่และอุปกรณ์ตามแผนการดำเนินงาน และมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หลังการปรับปรุงการ ดังนี้

 

-ด้านบุคลากร สำนักงานเลขา อยู่ระหว่างการประเมินความพึงพอใจ / ฝ่ายหอสมุด ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย ระดับ 4.44/ฝ่ายเทคโนฯ เฉลี่ย ระดับ 4.96

-ด้านสถานที่/อุปกรณ์  สำนักงานเลขา อยู่ระหว่างการประเมินความพึงพอใจ / ฝ่ายหอสมุด ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย ระดับ 4.58/ฝ่ายเทคโนฯ เฉลี่ย ระดับ 4.86

**สรุปผลประเมินตาม ประโยชน์ที่ได้รับ ของประเด็นการจัดการความรู้ คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น ผลการดำเนินงาน ทั้ง 3 ฝ่ายมีการปรับปรุง พัฒนา การให้บริการตามแผนการดำเนินงานและมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หลังการปรับปรุง ดังนี้

-ด้านการให้บริการ สำนักงานเลขา อยู่ระหว่างการประเมินความพึงพอใจ / ฝ่ายหอสมุด ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย ระดับ 4.57/ฝ่ายเทคโนฯ เฉลี่ย ระดับ 4.85

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 

 

 

 

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (KM Practice.pdf)KM Practice.pdfขนิษฐา จูมลี208 kB2018-09-20 08:382018-09-20 08:38

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com