อวสานอัลไซเมอร์  The end of Alzheimer's

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-04-25

อวสานอัลไซเมอร์ The end of Alzheimer's

ผู้แต่ง : Dale E. Bredesen

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์เฮลท์

ปีพิมพ์ : 2564

พิมพ์ครั้งที่: 1


New York Times Bestseller - หนังสือที่ดีที่สุด ครอบคลุมที่สุด ที่คนอายุ 30 ปีขึ้นไป ทุกคนควรอ่าน ด้วยโปรแกรมบำบัดครั้งแรกของโลก ที่ "กู้คืนความทรงจำ" ที่หายไปให้กลับมา จากงานวิจัยที่พัฒนามากว่า 30 ปี และทดลองทางคลินิกมามากกว่า 10,000 ครั้ง - "นายแพทย์เดล อี. เบรเดเซน" ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเรื่องความเสื่อมของระบบประสาทมากกว่าสามทศวรรษ และเสนอแนวทางการป้องกันและรักษา "โรคอัลไซเมอร์" ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแนวทางแรก โดยเฉพาะระยะแรก รวมถึงอาการเสื่อมลงของสติปัญญาในโรคสมองเสื่อม ด้วยรูปแบบโปรแกรมการรีโค้ด (ReCODE) ที่แก้ไขปัจจัยต่อโรค 36 ประการ ที่ผู้มีอาการสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อตนเองได้ ด้วยการช่วยเหลือของแพทย์และโค้ชสุขภาพ ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร ออกกำลังกายและพักผ่อน รวมถึงการประเมินค่าที่เกี่ยวข้องทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลจริงในผู้ป่วยหลายร้อยคน นอกจากนี้ ผู้เขียนยังอธิบายว่าทำไมการรักษาแบบยาขนานเดียวหรือวิธีรักษาแบบอื่น ๆ ที่มีมาในอดีตนั้นจึงไม่ได้ผล เนื้อหาภายในเล่มบอกเล่าด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา และเป็นกันเอง ซึ่งจะเปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับโรคอันแสนน่ากลัวนี้เสียใหม่ ว่ามันเป็นโรคที่ทั้งป้องกันและรักษาได้ ให้ความหวังแก่ผู้ป่วยและครอบครัวที่เคยหมดหวังและเศร้าโศก และให้ชีวิตใหม่แก้ผู้คนอีกมากมาย รวมไปถึงแนะนำวิธีการกินและใช้ชีวิตที่ผู้อ่านทุกคนสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาสุขภาพทางสติปัญญาของตนให้ดีขึ้นได้ตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ