คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบัน

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-03-07

คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบัน

ผู้แต่ง : รชฎ เจริญฉ่ำ

สำนักพิมพ์ : พิมพ์อักษร

ปีพิมพ์ : 2560

พิมพ์ครั้งที่:


การสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยไม่ได้มีการจัดทุกปี แต่ในระยะหลังเนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุดยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้อีกเป็นจำนวนมาก การจัดสอบจึงมีบ่อยครั้ง แต่ตัวอย่างข้อสอบเก่าก็มิได้เผยแพร่มากนัก เนื่องจากแนวข้อสอบอัยการมีลักษณะพิเศษไปจากสนามสอบอื่น การศึกษาข้อสอบเก่าจึงช่วยให้สามารถศึกษาแนวทางของข้อสอบได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อสอบเก่าตั้งแต่ พ.ศ. 2519 จนถึงปัจจุบัน ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย รวมข้อสอบทั้งสิ้น 23 สมัย เนื่องจากมีข้อสอบบางปีไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ จึงทำให้ข้อสอบไม่ครบทุกปี และบางปีก็มีข้อสอบบางข้อหายไป แต่ก็ยังถือว่าเป็นหนังสือตัวอย่างข้อสอบที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ โดยในเล่มมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้นตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ