ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน : ถาม-ตอบ อาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด 2563

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-03-06

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน : ถาม-ตอบ อาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด 2563

ผู้แต่ง : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

สำนักพิมพ์ : เจริญรัฐการพิมพ์

ปีพิมพ์ : 2563

พิมพ์ครั้งที่: 9


ถาม - ตอบ อาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด 2563" เล่มนี้ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงคำพิพากษาฎีกาจัดพิมพ์โดยเนติฯ ปี 2562 ถึงเล่ม 9 และคำพิพากษาฎีกาจัดพิมพ์โดยศาลฎีกา ปี 2562 ถึงเล่ม 5 เล่ม ที่น่าสนใจมาแต่งคำถามและคำตอบเพิ่มขึ้นด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เตรียมสอบเป็นเนติบัณฑิต สอบคัดเลือกฯ ผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย และข้าราชการตำรวจ ที่จะได้นำคำพิพากษาฎีกาใหม่มาฝึกเขียนตอบข้อสอบและทดสอบความรู้ที่ได้ศึกษามาตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ