คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2022-03-06

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วายุภาพ

สำนักพิมพ์ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง

ปีพิมพ์ : 2563

พิมพ์ครั้งที่: 6


นำเสนอคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป ประกอบด้วย ลักษณะ 1 ศาล ลักษณะ 2 คู่ความ ลักษณะ 3 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร ลักษณะ 4 คำพิพากษาและคำสั่ง ลักษณะ 5 ค่าฤชาธรรมเนียม โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ