UBU2You :  Ep.6 หอพัก ร้านค้า โรงอาหาร กับบริการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

รายการ UBU2YOU Ep.6 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นำเสนอเกี่ยวกับหอพัก ร้านค้า โรงอาหาร กับบริการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยมีผู้ร่วมรายการคือ ดร.วศิน โกมุท รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินรายการโดย นายเพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ถ่ายทอดสด (Live Streaming) ทาง Facebook ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ่ายทำ ณ สตูดิโอ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลเกี่ยวกับที่พักอาศัย ร้านค้า ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ตลาดนัด ม.อุบลฯ เป็นต้น โดยการนำของ ผศ.ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักฯ ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับหอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 หลัง สามารถรองรับผู้พักอาศัยได้ 1200 คน แยกเป็นหอพักชายและหญิง มีทั้งแบบมีห้องน้ำในตัวและห้องน้ำรวมที่มีแม่บ้านทำความสะอาดตลอดเวลา ภายในหอพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง มีการสแกนการเข้า-ออก กล้องวงจรปิด ห้องอ่านหนังสือ เครื่องครัวไว้ให้บริการ และมีความโดดเด่นกว่าหอพักอื่น ๆ คือ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยดูแลนักศึกษาที่เข้าพักอย่างใกล้ชิด

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 หอพักนักศึกษาก็มีการปรับตัวและเข้มงวดในการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ะบาด เช่น การวัดไข้ ทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัส บริการเจลแอลกอฮอล์ นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าพัก เช่น การติดตั้ง Access Control เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เร็วและแรง ในระหว่างการเรียนออนไลน์และการใช้ชีวิตอยู่ที่หอพัก

บริเวณใกล้กับหอพักนักศึกษายังมีร้านค้า ศูนย์อาหาร สวนหย่อม ร้านซ่อมจักรยานยนต์ ตลาดนัดทุกวันจันทร์และพุธที่เปิดเป็นพื้นที่ขายสินค้าที่เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาหารายได้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย

การสมัครเข้าหอพักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปี 2564 นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนแล้วจะให้สมัครผ่านระบบออนไลน์และชำระเงินผ่านธนาคารในช่วงเดือนมีนาคม 2564

โรงอาหารกลาง 1 และ 2 ตั้งอยู่ตรงข้ามคณะนิติศาสตร์ และศูนย์อาหาร ตั้งอยู่ใกล้หอพักนักศึกษา เป็นส่วนที่ให้บริการร้านอาหารซึ่งขายในราคาถูกและคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยมาตรฐานที่ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีการล้างทำความสะอาดภาชนะด้วยเครื่องล้างจานอัตโนมัติ เครื่องอบช้อนส้อมด้วย UV ภายในบริเวณยังมีบริการร้านค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค บริการขนส่งสินค้า และมีความร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดเขียวของเกษตรกร การสุขาภิบาลอาหาร

การคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการจะมีกระบวนการการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส สุจริต โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องยื่นแผนธุรกิจและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่มาจากทั้งบุคลากรและนักศึกษา ผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยสามารถติดตามประกาศหรือสอบถามได้ที่สำนักฯ

สำนักฯ เป็นผู้จัดหาร้านกาแฟเข้ามาให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีถึง 10 ร้าน กระจายอยู่ตามคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอ เป็นผู้จำหน่ายชุดนักศึกษาและเครื่องหมายสัญลักษณ์ลิขสิทธ์แท้ และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย ซึ่งรายได้ที่เกิดจากการดำเนินการต่าง ๆ ของสำนักฯ บางส่วนนั้นนำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

สิ่งที่สำนักฯ กำลังจะดำเนินการให้เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แก่
- จัดทำ Co-working space ที่หอพักนักศึกษาและโรงอาหารกลาง
- ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณหอพักนักศึกษา
- เพิ่มลานกิจกรรม บริเวณใกล้ศูนย์อาหาร
- ร้านซักอบรีดมาตรฐานอุตสาหกรรม บริเวณหอพักนักศึกษา
- ร้านสะดวกซื้อ บริเวณโรงอาหารกลาง
- Apple Store บริเวณอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง

สามารถติดตามการให้บริการของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ที่ https://www.ubu.ac.th/web/pnr โทรศัพท์ : 045-353089, 045-353061-2  Fax: 045-353089

ดูรายการย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/3Me6-gCObq/

< คลิกดูภาพกิจกรรม >

ขนิษฐา ทุมมากรณ์, ข่าว /ขนิษฐา ทุมมากรณ์, ชาญชัย บุญคุ้ม, ภาพ