การจองหนังสือด้วยตนเอง

การจองหนังสือด้วยตนเอง เป็นบริการหนึ่งของหอสมุดกลางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกหอสมุดสามารถจองหนังสือที่มีผู้ยืมอยู่แล้วผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยสมาชิกสามารถดำเนินการจองออนไลน์ได้ด้วยตนเองจากที่ไหนก็ได้ โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

ทั้งนี้ หากมีปัญหาเข้าระบบไม่ได้ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน โทร. 045-353136 เบอร์ภายใน 3136 E-mail : library@ubu.ac.th หรือ ส่งข้อความมาทาง FB messenger

นอกจากนี้แล้ว ระบบนี้ยังช่วยตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการยืม กำหนดส่ง ประวัติการยืมคืน การจอง รายการค่าปรับ และอื่น ๆ ได้ด้วย