App ฮักอุบล – HUG UBON ที่ “อีสานเช้านี้” NBT จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะ อว.ส่วนหน้า ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดตัว App ฮักอุบล – Hug Ubon แอปพลิเคชั่นที่จะช่วยบันทึกการเข้าออกพื้นที่และติดตามบุคคล เพื่อควบคุมโรคของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมต่อได้ พร้อมเปิดตัวใช้ทุกพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-09.30 น. ดร.อนุสรณ์ บันเทิง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีมงานพัฒนาแอปฯ ให้สัมภาษณ์รายการ “อีสานเช้านี้” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง "App ฮักอุบล – HUG UBON" แอปพลิเคชันช่วยคัดกรองบุคคลเข้า-ออกพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.อนุสรณ์ บันเทิง เปิดเผยว่า App ฮักอุบล เป็นแอปพลิเคชันที่สนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยเน้นคนที่มาจากต่างจังหวัด เมื่อเข้ามาในพื้นที่ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อน โดยใช้สมาร์ทโฟน สแกนคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชัน เพื่อกรอกข้อมูลในครั้งแรก และ สแกนคิวอาร์โค้ดทุกครั้งเมื่อมีการเข้า-ออกพื้นที่ต่างๆ จากอำเภอสู่อำเภอ หมู่บ้านสู่หมู่บ้าน ในกรณีที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จะใช้กระดาษปริ้นคิวอาร์โค้ด หรือใช้บัตรประชาชน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อสแกนข้อมูลให้ พร้อมทั้งสอบสวนโรคและบันทึกข้อมูลลงในระบบ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกจัดเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ของจังหวัดโดยมีระบบการป้องกัน การเข้ารหัสข้อมูล มีความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล แอปพลิเคชันนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน เพื่อช่วยให้จังหวัดอุบลราชธานีและสาธารณสุขจังหวัดมีข้อมูลในการประเมินสถานการณ์และออกมาตรการต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

< คลิกดูภาพกิจกรรม >

ปริญญา บุญศรัทธา, ข่าว/ภาพ