ยืมต่อออนไลน์ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่ทำได้ด้วยตนเอง

การยืมต่อออนไลน์ บริการของหอสมุดกลางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกหอสมุดที่ยืมหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติสามารถดำเนินการยืมต่อได้ด้วยตนเองภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ด้วยวิธีการง่าย ๆ เพียงแค่ 4 ขั้นตอนเท่านั้น โดยจะดำเนินการยืมต่อออนไลน์จากที่ไหนก็ได้

ทั้งนี้ หากมีปัญหาเข้าระบบไม่ได้ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน โทร. 045-353136 เบอร์ภายใน 3136 E-mail : library@ubu.ac.th หรือ ส่งข้อความมาทาง FB messenger

นอกจากนี้แล้ว ระบบนี้ยังช่วยตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการยืม กำหนดส่ง ประวัติการยืมคืน การจอง รายการค่าปรับ และอื่น ๆ ได้ด้วย