เปิดใช้งานระบบ OpenAthens

สำนักวิทยบริการเปิดใช้งานระบบ OpenAthens เพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใช้งานได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องติดตั้งระบบ VPN

สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ https://my.openathens.net

ขั้นตอนการใช้งาน

1.ค้นชื่อสถาบันด้วย “UBU” หรือ “Ubon”

2. เลือกสถาบัน “Ubon Ratchathani University”

3. เข้าสู่ระบบใช้งานด้วย UBU account หรือ xxx@ubu.ac.th

4. เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการใช้งาน

❓สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกวิจัย โทร.045-353149 เบอร์ภายใน 1817, 1818 หรือ คุณอนวัช กาทอง e-mail : anawat.k@ubu.ac.th