ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมงานสำนักวิทยบริการ นำโดย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ร่วมกันปฏิบัติภาระกิจดูแลความเรียบร้อยในการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 และบริการอาหารเครื่องดื่มสำหรับคณาจารย์ที่มาถ่ายภาพร่วมกับบัณทิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักวิทยบริการ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน