จ่ายค่าปรับผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

สำนักวิทยบริการ เพิ่มช่องทางการจ่ายค่าปรับโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้

1.ตรวจสอบค่าปรับออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่ http://opac.lib.ubu.ac.th/member/Login.aspx เลือก “รายการค่าปรับ” (Username และ Password คือรหัสนักศึกษา หรือรหัสสมาชิก
2.โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สำนักวิทยบริการ)
เลขที่บัญชี : 869-3-00144-7

3.ส่งหลักฐานการโอนมาที่ https://forms.gle/3AaWroNhzvv4XzqWA

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ โทร. 045-353136 E-mail : library@ubu.ac.th Facebook : UBU Library