บริการห้องเรียนออนไลน์ ณ สำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการให้ "บริการห้องเรียนออนไลน์" เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 จำนวน 7 ห้อง ณ ชั้น 1 และ 2 อาคารข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ ​

ห้องดอกคูณ ห้องทองกวาว สามารถจองการใช้งานล่วงหน้าได้ที่ http://booking.ubu.ac.th
ห้องส้มป่อย หมาน้อย ตาไก้ มะเม่า และมันปลา สามารถจองผ่าน E-mail : sakuntala.k@ubu.ac.th (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ชั้น 1 อาคารข้อมูลท้องถิ่น คุณศกุนตลา เกตวงศา โทร.045-353148, 098-1016898 เบอร์ภายใน 3148