16 กันยายน วันโอโซนโลก

16 กันยายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น "วันโอโซนโลก" เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อช่วยกันรักษาโอโซนของโลก สำนักวิทยบริการ ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันโอโซนโลก และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และหยุดทำกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชั้นโอโซน เพื่อปกป้องโลกของเราให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน และขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ดังนี้

1.เพิ่มความรู้จากการอ่านหนังสือด้านสิ่งแวดล้อม ณ มุมสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคารสารสนเทศสมจิตต์ ยอดเศรณี

2. อ่าน E-Book เรื่อง โอโซน ได้ที่ https://heyzine.com/flip-book/90f6552f20.html

3. ตอบคำถามจากการ E-Book เรื่อง โอโซน โดยมีกติกาและขั้นตอนการตอบคำถามจากโปรแกรม quizizz คือ

- ใช้อีเมล์ในการตอบคำถาม 1 อีเมล์ เล่นได้ 1 ครั้ง

- คำถามมี 10 ข้อ ข้อละ 5 วินาที

- ตอบคำถามได้ที่ https://quizizz.com/join?gc=82059586

- ร่วมตอบคำถามได้ถึงวันที่ 24 กันยายน 2565 ประกาศผลวันที่ 26 กันยายน 2566

- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ลำดับ ลำดับที่ 1 รับหมอนผ้าห่มสุด Cute ลำดับที่ 2-5 รับกระเป๋าพี่หมีลดโลกร้อน