22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

ธรรมชาติสร้างสรรค์กลไกให้สรรพชีวิตดำเนินไปอย่างสมดุล เกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย เอื้อประโยชน์ต่อสรรพชีวิต รวมถึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไม่เพียงเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ แต่ยังส่งผลต่อชีวิตของมนุษย์ในอีกหลาย ๆ ด้าน มาเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกชีวิตบนโลกนี้ 

สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมกิจกรรม ดังนี้

1.ชมวีดีทัศน์ “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ”

International Day for Biological Diversity 2023 by Parinya Boonsattha

2.ตอบคำถาม 1 ข้อ ที่ https://www.menti.com/aldr7mvh71vu   

*อย่าลืมใส่ชื่อเพื่อติดต่อรับรางวัลด้วยนะคะ

ผู้ร่วมเล่นกิจกรรมทุกคน รับ ถุงผ้าพับได้คนละ 1 รางวัล ร่วมสนุกได้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 

#OARSmile #UBULibrary #UBU  #IDB2023  #BiodiversityDay2023 

#BuildBackBiodiversity #สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี