3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

ครบรอบ 50 ปี อนุสัญญาไซเตส กับแนวคิดหลัก Partnerships for Wildlife Conservation เพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้ที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สัตว์ป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่โบราณกาลและมีวิวัฒนาการมายาวนาน สำนักวิทยบริการขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ดังนี้

1.เชิญชวนอ่านหนังสือด้านสิ่งแวดล้อม ได้ที่มุมสิ่งแวดล้อม จัดแสดงที่บริเวณ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศสมจิตต์ ยอดเศรณี

2.อ่าน E-BOOK เรื่อง “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” ได้ที่ https://heyzine.com/flip-book/9e292ac19c.html

3.ตอบคำถามจากการชมวีดีทัศน์ “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” โดยมีกติกาตอบคำถามในโปรแกรม quizizz ดังนี้

- 1 อีเมล์ เล่นได้ 1 ครั้ง

- คำถามมี 10 ข้อ/ ข้อละ 5 คะแนน ยกเว้นข้อ 3 และข้อ 9 มี 10 คะแนน (ข้อละ 5 วินาที)

- ตอบคำถามได้ https://quizizz.com/join?gc=34684007

- พิมพ์อีเมล์

- กด Start และ Start game

- ร่วมตอบคำถามได้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2566 ประกาศผลวันที่ 10 มีนาคม 2566

- ผู้ที่ได้ลำดับสูงสุด 5 ลำดับแรก ลำดับที่ 1 ตุ๊กตาสุดน่ารัก 1 รางวัล ลำดับที่ 2-5 รับแก้วกาแฟพร้อมหลอด 4 รางวัล

#วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก #WorldWildlifeDay #WWD2023 #PartnershipsforConservation