วารสารออนไลน์ JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY - A

E-journal ด้านเคมี ที่มีเนื้อหาตั้งแต่ปี 2013-2022 สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/ta... ภายใต้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ VPN

⚠️การติดตั้ง VPN เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://vpn1.ubu.ac.th/

❓สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกวิจัย โทร.045-353149 เบอร์ภายใน 1817, 1818 หรือ คุณอนวัช กาทอง e-mail : anawat.k@ubu.ac.th