ฐานข้อมูล Bloomsbury Applied Visual Arts รวม E-book ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์

ฐานข้อมูล E-book กว่า 170 ชื่อเรื่อง ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความคิด เทคนิคการวิจัย การพัฒนาพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) และอื่น ๆ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ Fashion and Textiles, Design and Illustration, Design and Illustration, Design and Illustration, Architecture and Interiors, Marketing and Advertising

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://www.bloomsburyappliedvisualarts.com/ ภายใต้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ VPN

⚠️การติดตั้ง VPN เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://vpn1.ubu.ac.th/

❓สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกวิจัย โทร.045-353149 เบอร์ภายใน 1817, 1818 หรือ คุณอนวัช กาทอง e-mail : anawat.k@ubu.ac.th