OAR Happy สวัสดีปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป รับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อดารงค์ สุจิตโต วัดบ้านปลื้มพัฒนา อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมผู้บริหารสำนักวิทยบริการ กล่าวคำอวยพรปีใหม่ให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการ เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

ในการนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับบุคลากรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่วางไว้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เรื่อง แนวปฏิบัติเมื่อต้องใช้ชีวิตในสถานการณ์ COVID-19 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรสำนักวิทยบริการ และกิจกรรม 5ส