14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัส คิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนทำให้เกิดเป็นโครงการในพระราชดำริฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบัน

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ดังนี้

1.อ่าน E-book เรื่อง "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" https://heyzine.com/flip-book/e14ba1bbe4.html

2.อ่าน E-book เรื่อง "ศาสตร์ของพระราชา" https://heyzine.com/flip-book/f0e178453b.html