พื้นที่นั่งอ่านเดี่ยว ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ

หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ ปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านเดี่ยว ให้ผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสือหรือทำงานเงียบ ๆ เดี่ยว ๆ แต่ไม่เดียวดาย ณ บริเวณชั้น 3 อาคารสารสนเทศฯ

ใครชอบความเงียบ มาเจอกันตรงนี้เลยนะ

และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการงดใช้เสียงบริเวณนี้ เพื่อจะได้ไม่รบกวนคนอื่น ๆ เพราะเป็นพื้นที่ใช้งานร่วมกัน โปรดเอื้อเฟื้อและเกรงใจกัน