กิจกรรมวันแรดโลก 22 กันยายน

วันแรดโลก หรือ วันอนุรักษ์แรดโลก (World Rhino Day) ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์การต่อต้านล่าเอานอแรดไปขาย และตระหนักถึงความสำคัญของแรดที่กำลังลดลงอย่างน่าเป็นห่วง สำนักวิทยบริการขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม วันแรดโลก ดังนี้

1.นิทรรศการหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จัดแสดงที่บริเวณ ชั้น 2 (มุมสิ่งแวดล้อม) อาคารสารสนเทศสมจิตต์ ยอดเศรณี

2.ชมวีดิทัศน์เรื่อง วันแรดโลก

World Rhino Day by Parinya Boonsattha

3.กิจกรรม ตอบคำถามจากวีดิทัศน์ วันแรดโลก โดยมีกติกาและขั้นตอนการตอบคำถามจากโปรแกรม quizizz คือ

- ใช้อีเมล์ในการตอบคำถาม 1 อีเมล์ เล่นได้ 1 ครั้ง 

- คำถามมี 10 ข้อ ข้อละ 5 วินาที

- ตอบคำถามได้ที่ https://quizizz.com/join?gc=57755459

- พิมพ์อีเมล์

- กด Start และ Start game

- ร่วมตอบคำถามได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ประกาศผลวันที่ 3 ตุลาคม 2565

- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ลำดับ ลำดับที่ 1 ชามสแตนเลสเก็บความร้อน พร้อมฝาปิด ลำดับที่ 2-5 รับกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนแสนสวย

4.สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ที่ https://www.oar.ubu.ac.th/new/library/onlinedatabase