กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มอบทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการต่างประเทศแก่สำนักวิทยบริการ

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับนางสาวรุจิกร แสงจันทร์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยือนสำนักวิทยบริการ เพื่อมอบหนังสือและทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการต่างประเทศของไทย เยี่ยมชมหอสมุดและมุมศึกษาอินเดีย เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ สำนักวิทยบริการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ubu.ac.th/news.php?id=21590