นิทรรศการภาพออนไลน์ : พระราชกรณียกิจ ร.๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชมนิทรรศออนไลน์พระราชกรณียกิจที่สำคัญบางส่วน ดังนี้