กิจกรรมวันวาฬและโลมาโลก 23 กรกฎาคม

วันที่ 23 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันวาฬและโลมาโลก สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ท้องทะเล ที่อยู่ของสัตว์ทะเล ด้วยวิธีที่ง่าย ๆ นั่นคือ ลดใช้ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก แก้วพลาสติก และคัดแยกขยะ เพียงเท่านี้คุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ และขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับสำนักวิทยบริการ ดังนี้

1. นิทรรศการหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จัดแสดงที่บริเวณ ชั้น 2 (มุมสิ่งแวดล้อม) อาคารสารสนเทศสมจิตต์ ยอดเศรณี

2.ชมวีดีทัศน์เรื่อง วันวาฬและโลมา 

World Whale and Dolphin Day 2022 by Parinya Boonsattha

3. กิจกรรม ตอบคำถามจากการชมวีดีทัศน์เรื่อง : วันวาฬและโลมา  โดยมีกติกาและขั้นตอนการตอบคำถามจากโปรแกรม quizizz คือ

- ใช้อีเมล์ในการตอบคำถาม 1 อีเมล์ เล่นได้ 1 ครั้ง 

- คำถามมี 10 ข้อ ข้อละ 5 วินาที

- ตอบคำถามได้ที่ https://quizizz.com/join?gc=10452829

- พิมพ์อีเมล์

- กด Start และ Start game

- ร่วมตอบคำถามได้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 1 สิงหาคม 2565

- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ลำดับ ลำดับที่ 1 รับหูฟังบลูทูธ TWS i12 inPods ลำดับที่ 2-5 รับกระเป๋ากระสอบน้อนหมี

4.สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ที่ https://www.oar.ubu.ac.th/new/library/onlinedatabase

#วันวาฬและโลมา