13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้วันพืชมงคล เป็นวันเกษตรกร ประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพ

สำนักวิทยบริการขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ การแสดงประวัติความเป็นมา ตลอดจนความสำคัญของวันพืชมงคล รวมถึงพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้ที่ใต้โพสต์นี้