กิจกรรมวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก 3 มีนาคม 2565

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้ประชากรโลกได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีต่อมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะการปกป้องชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังเผชิญกับการเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก "กู้วิกฤตชีวิตในป่า พลิกฟื้นชะตาระบบนิเวศ” ปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับสถานภาพของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ บทบาทสำคัญที่สัตว์ป่าที่มีต่อระบบนิเวศและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้คงอยู่ต่อไป

1.ชมนิทรรศการและยืมหนังสือสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ที่ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 (มุมสิ่งแวดล้อม)  อาคารสารสนเทศฯ สำนักวิทยบริการ

2.ชมวีดีทัศน์ “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” 

นี่คือ…บ้านของเรา by Parinya Boonsattha

3.ตอบคำถามจากการชมวีดีทัศน์ “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” โดยมีกติกาตอบคำถามโปรแกรม quizizz ดังนี้

- 1 อีเมล์ เล่นได้ 2 ครั้ง

- คำถามมี 10 ข้อ (ข้อละ 5 วินาที)

- ตอบคำถามได้ https://quizizz.com/join?gc=38521157

- พิมพ์อีเมล์

- กด Start และ Start game

- ร่วมตอบคำถามได้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 15 มีนาคม 2565

- ผู้ที่ได้ลำดับสูงสุด 5 ลำดับแรก รับรางวัล ลำดับที่ 1  รับกล่องใส่อาหารสแตนเลส Office Store  ขนาด 5 ช่อง ลำดับที่ 2-3 รับกระเป๋าผ้ากระสอบกระเป๋าหมี ลำดับที่ 4-5 รับขวดแก้วใส่น้ำดื่ม

4.สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ที่ https://www.oar.ubu.ac.th/new/library/onlinedatabase

#RecoverKeySpecies #WWD2022 #WorldWildlifeDay