ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 19 รายการ สำนักวิทยบริการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของสำนักวิทยบริการ จำนวน  19 รายการ ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ สอบถามข้อมูลและขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 1 อาคารสารสนเทศสมจิตต์ยอดเศรณี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2565  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 045353140