OAR smile เราจะรักและทำเพื่อ UBU เพราะ UBU ยิ่งอยู่ยิ่งรัก

สำนักวิทยบริการได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดคลิปวิดีโอ UBU ยิ่งอยู่ยิ่งรัก ในการกิจกรรมสื่อสารองค์กรจากนโยบายผู้บริหารลงสู่การปฏิบัติ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท

คลิปวิดีโอนี้เกิดจากความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมของชาวสำนักวิทยบริการ โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การก่อร่างสร้างอาคารและพัฒนาการของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคำอวยพรและข้อคิดจากอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี ที่ฝากไว้ให้กับประชาคมชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ชื่อคลิปว่า "อ้อมกอด ม.อุบลฯ"