วารสารออนไลน์ด้านเคมี จาก ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

สำนักวิทยบริการ ร่วมกับบริษัท Ebscohost จำกัด ได้บอกรับและเปิดใช้วารสารออนไลน์ด้านเคมี จำนวน 2 รายชื่อ ซึ่งจัดให้บริการตามความต้องการใช้งานของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ได้แก่

1.ANALYST : วารสารออนไลน์ที่มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2008-2022 มีค่า Impact factor: 4.616 สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/an#!recentarticles&adv

2.JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY - A : วารสารออนไลน์ที่มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2013-2022 มีค่า Impact factor: 12.732 สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/ta#!recentarticles&adv

วารสารทั้งสองรายชื่อสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ วันนี้-31 ธันวาคม 2565 ภายใต้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ VPN

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนวัช กาทอง สำนักวิทยบริการ E-mail : anawat.k@ubu.ac.th หรือ โทร.045-353149 หรือเบอร์ภายใน 1817