ฐานข้อมูลวารสาร JSTOR ใน Collections XII  เปิดให้บริการแล้ว

สำนักวิทยบริการ ร่วมกับบริษัท Globe จำกัด ได้บอกรับและเปิดใช้ฐานข้อมูล JSTOR ใน Collections XII  โดยครอบคลุมเนื้อหาทางด้านเอเชียศึกษา อาชญวิทยา การศึกษา กฎหมาย รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยา สามารถเข้าใช้งานภายใต้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ VPN ได้ที่  https://www.jstor.org/  หรือ สแกน QRCODE  ที่ให้ไว้ ใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2565

รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล JSTOR ใน Collections XII พร้อมลิงค์ สามารถดูได้ตามเอกสารที่แนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนวัช กาทอง สำนักวิทยบริการ e-mail : anawat.k@ubu.ac.th โทร 045-353149 เบอร์ภายในโทร 1817