บริการ OAR Drive Thru

สำนักวิทยบริการ เปิดให้บริการ OAR Drive Thru อีกหนึ่งช่องทางการให้บริการยืมหนังสือของหอสมุดกลาง เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 และสามารถรับหนังสือนอกเวลาให้บริการได้

ขั้นตอนการใช้บริการ OAR Drive Thru

1. สืบค้นข้อมูลหนังสือจาก OPAC ที่ https://www.oar.ubu.ac.th

2. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แจ้งความจำนงขอยืมหนังสือ (Pre-order) ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc6vhNURTUaer.../viewform

3. รอรับแจ้งหมายเลขตู้ Locker และรหัสสำหรับเปิดตู้ Locker ทาง E-mail

4. มารับหนังสือที่ตู้ Locker ที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอาคารสารสนเทศ (ใกล้กับ ATM กรุงไทย) ภายใน 3 วันทำการ หลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่แล้ว

สำนักวิทยบริการยังคงเปิดให้บริการต่าง ๆ ในพื้นที่ภายในอาคารสารสนเทศในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ตามปกติหรือเลือกใช้บริการ OAR Drive Thru ได้