26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

การทำลายป่า ส่งผลให้สัตว์ป่าขาดแหล่งที่อยู่อาศัย ขาดแหล่งอาหาร ทําให้สัตว์ป่าลดลง บางชนิดใกล้สูญพันธุ์ และหลายชนิด สูญพันธุ์ไปแล้วจากป่าเมืองไทย เพื่อประชาชนคนไทยทุกคน ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” ดังนี้

1.ชมวีดีทัศน์ “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” ได้ที่ 

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ  by Parinya Boonsattha

2.ตอบคำถามจากการชมวีดีทัศน์ “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” โดยมีกติกาตอบคำถามในโปรแกรม quizizz ดังนี้ 

- 1 อีเมล์ เล่นได้ 2 ครั้ง

 - คำถามมี 10 ข้อ (ข้อละ 5 วินาที)

- ตอบคำถามได้  https://quizizz.com/join?gc=47239241

- พิมพ์อีเมล์

- กด Start และ Start game

- ร่วมตอบคำถามได้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 ประกาศผลวันที่ 6 มกราคม 2565

- ผู้ที่ได้ลำดับสูงสุด 5 ลำดับแรก รับรางวัล ลำดับที่ 1  รับกระเป๋า koreafashionshop กระเป๋าผ้าแคนวาสใบใหญ่ ลำดับที่ 2-5 รับกระเป๋าผ้ากระสอบกระเป๋าหมี 

3.สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ที่ https://www.oar.ubu.ac.th/new/library/onlinedatabase

#RecoveringSpeciesEcosystem #วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ #ป่าอยู่ได้สัตว์ป่าอยู่รอดคนปลอดภัย