ขอเชิญเข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Scopus

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Scopus หัวข้อ  "Choosing Right Journals For Your Manuscripts" ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

รายละเอียดการอบรม ประกอบด้วย

๐ Explore and identify Scopus contents

๐ Selecting target journals for manuscripts

๐ Understand journal-level metrics

๐ Journal Finder

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_hB5ThXy4S-2dNnfm1hirOw